Previous The Seine River, Paris, 2011,  5x7" tintype Next

The Seine River, Paris, 2011, 5x7" tintype